Tjänster

Föryngring

När skog avverkas ska den ersättas enligt skogsvårdslagen. Man kan föryngra på flera sätt; sådd och självföryngring är alternativ men plantering är den vanligast förekommande. Följande saker är bra att tänka på ståndortsanpassning, val av markberedningsmetod, proveniens, planttyp, snytbaggeskydd och viltskydd. Vi från Skogstjänsten har lång erfarenhet av föryngringsfrågor.

Röjning

Att röja är viktigt ur många perspektiv. Det ger en högre och mer värdefull virkesproduktion med rätt trädslag på rätt mark. Röjning har stor betydelse för framtida kvalité, värde och stormfasthet. Det vanligaste röjningen handlar om röja bort löv i barrplanteringar. Röjning tillhör till det vanligaste uppdraget för Skogstjänsten.

TJÄNSTEÖVERSIKT

Skogsvård

 • Plantskogröjning och ungskogröjning
 • Rådgivning skogsvård
 • Föryngring
  • Plantering
  • Försäljning av plantor
  • Byggnation av lövhägn
  • Markberedning
 • Viltskyddsbehandling av plantor
  • Behandling av plantor på hygge
  • Försäljning viltskyddspreparat
 • Snytbaggebehandling av plantor
 • Röjning av betesmarker

Avverkning

 • Avverkningsplanering
 • Rådgivning
 • Samråd med myndigheter
 • Motormanuella eller maskinella avverkningar
 • Underväxtröjning och Hyggesrensning
 • Försäljning rotposter och LRK
 • Avverkningsuppdrag
 • Förmedling av virke/energimaterial

Rådgivning och Konsultation

 • Gröna skogsbruksplaner
  • Nyproduktion
  • Uppdatering
 • Rådgivning
 • Samråd med myndigheter
 • Förvaltning av skogsfastigheter
 • Inventeringsjobb

Entreprenadtjänster

 • Rensning av skogsdiken
 • Lagning av körskador både på väg och i skogsmark
 • Vägbyggnationer
 • Gränsmarkering
 • Staket- och hägnbyggnationer

Naturvård

 • Samråd med myndigheter
 • Rådgivning
 • Motormanuella eller maskinella avverkningar
 • Planering av naturvårdande åtgärder

Trädgårdsprodukter

 • Försäljning av viltskyddspreparat för trädgård

Certifierade

Vi är certifierade skogsentreprenörer genom EC Skog enligt PEFC-standarden.

Skogstjänsten i Åtvidaberg AB

.